Search Results

Search Results for""
FILIPICOMPANY
ALBAPINE
XHERDO
aed_color
Ekskluzivitet te bojerave VECHRO. Kompani qe deshmon me produkte te cilesise se larte. Jetoni me ngjyra, jetoni me pasion, jetoni me Vechro. Cilesi e larte, ambient me i mire
Read More
DOKO
ALTEC
Patinime dhe lyerje. Stuko veneciane, stuko antike, suva plasuke, reliev etj. Bojra transpirante, bojra dekoracive, anti-myk, found, bojra qe mund te la- hen, bojra dhe plastera profesionale, speciale per dru, speciale per nderte- sa. Distributor ekskluziv i bojrave
Read More
praktiker
rines_color
shtepia
kraft
kraft
megatek
AIBA
"INFO“Aiba Company sh.a”, një nga kompanitë lider në treg për mbarështimin dhe prodhimin e vezëve, por jo vetëm kaq, gjithashtu për plehrat kimikë (Ushqime blegtorale dhe rritjen intensive të shpendëve për prodhim vezësh, 330 000 krerë pula që mbarështohen në pesë kapanone dhe 150 000 krerë zogj që mbarështohen në dy kapanone.) Aiba përzbaton Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë, sipas kërkesave të Standardit Ndërkombëtar, UNI EN ISO 9001:2008 dhe zbatimi i kërkesave të Sistemit të Sigurisë Ushqimore, HACCP.
Read More
dimensione
flobest2003
kanellas_aigion
shaga
seament
seament
veko