Search Results

Search Results for""
sbmgroup
SBM Group is a leading construction company, operating in the Albanian market since 1993 , guaranteeing the best quality in constuction and the new concept of comfort combined with style and innovation. We also are active in the mining sector, operating in Bulqiza region with our foreign partners guaranteeing the first quality chrome ore, safety of our workers in all processes and fully respecting the new green concept of mining, having as a main aim the full respect of the enviornment in all our production phases...
Read More
TRISS
terna_sa_gr
ALB
ALBTIEFBAU
Shoqeri ndertimi e speCializuar ne: rruge, ura, ujesjellesa, hidroCentrale, ndero'me Civile, projektime. Certifikuar sipas standarteve te Cilesise ISO 9001. Cilesi, shpejtesi, siguri.
Read More
vista
VEGAshpk
VEGA do të thotë: Vullnet, Energji, Garanci dhe Arritje! Për kompaninë është i rëndësishëm kombinimi i integritetit, i punës së palodhur, profesionalizmit, me qëllim që të krijohet mundësia e një jete më cilësore. Këto 14 vitet e experiencës kanë treguar se atë çfarë ne më parë e quanim ëndërr, sot janë projekte në ekzekutim.
Read More
sbm
SBM Grup. Konstruksione, miniera dhe shume mundësi të tjera biznesi me partnerë të besueshëm në Shqipëri.
Read More
r&t
manetci
kontakt
Jordil
kika
freab
geci
gener2
dudaj
delia
akgroup
aed